ROF har siden 1987 udbudt folkeoplysende voksenundervisning,

som vores højtuddannede og kvalificerede lærere varetager.

Hos ROF er der mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig inden for en bred vifte af fag: 

yoga, stemmetræning, solosang, baby- og småbørnsrytmik, korsang,

flere motionsfag samt instrumentalundervisning i bl.a. klaver og trompet.

ROF er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund (DOF),

som er landsorganisation for ca. 275 frie og uafhængige medlemsskoler,

der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag.

ROF´s forenings generalforsamling

Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

Roskilde Specialhøjskole er medlem af LEV og er en daghøjskole, som tilbyder kvalificeret undervisning for voksne udviklingshæmmede og andre med generelle indlæringsvanskeligheder.

Se yderligere information om specialhøjskolens mange kurser ved at besøge Specialhøjskolens nye hjemmeside: www.rofspecial.dk

rofspecial.dk

Fra 1. januar 2022 er Roskilde Aftenskole blevet en afdeling af Roskilde Oplysningsforbund.

Roskilde Aftenskoles kurser kan ses her: www.roskildeaftenskole.dk    

Kontorets åbningstider:

Tirsdag      8:30 - 13:00
Onsdag      8:30 - 13:00
Torsdag      8:30 - 13:00

Sekretariatschef - Roskilde Oplysningsforbund : 

Torben H. Madsen

Sekretariatsleder - Roskilde Aftenskole:

Brian Hornuff

 

Birgit Pedersen

Formand

Henrik Hansen

Næstformand

Egil Kolind

Bestyrelsesmedlem

Lise Ellegaard Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Heidi Pia Madsen

Bestyrelsesmedlem