Om ROF

Generalforsamling i ROF´s forening

Jævnfør ROF´s forenings vedtægter afholdes den årlige ordinære generalforsamling for alle medlemmer hvert år d.2. Onsdag i Marts måned kl.17:30, Kildegården 5, 3.sal, 4000 Roskilde

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling

i Roskilde Oplysningsforbunds Forening

 

onsdag den 13. 3. 2019 kl. 17.30

Kildegården 5, 3. sal

 

 

Dagsorden:

 

  1.  Valg af dirigent.

      2.  Valg af referent.

      3. Årsberetning 2018.

      4. Lederen orienterer.

      5. Regnskab 2018.

      6. Budget 2019

      7. Indkomne forslag.

      8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg: Jacob Bille                                                                                                                         Sofia Møller  

      9. Valg af suppleant(er)

    10. Valg af revisor 

    11. ROF i fremtiden

    12. evt.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Brian Hornuff

Formand