Om ROF

Velkommen til ROF

ROF har siden 1987 udbudt folkeoplysende voksenundervisning,

som vores højtuddannede og kvalificerede lærere varetager.

I 2021 er der mulighed for at fordybe sig og dygtiggøre sig inden for en bred vifte af fag: 

yoga, stemmetræning, solosang, baby- og småbørnsrytmik, korsang,

flere motionsfag samt instrumentalundervisning i bl.a. klaver og trompet.

Klik på forsiden (ROF-Logoet) og få mere information om de enkelte fag. 

 Oplysningenshus.jpg

ROF er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund (DOF),

som er landsorganisation for ca. 250 frie og uafhængige medlemsskoler,

der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag.

 

SKOLELEDER:

 

Torben Hornuff Madsen

 

BESTYRELSEN:

Formand:                      Brian Hornuff 

Næstformand:              Birgit Pedersen

Menige medlemmer:     Miriam Brostrøm

                                         Jacob Bille

                                         Heidi Madsen

1. suppleant:                Anne Lauridsen

                               

ROF´s forenings generalforsamling                            

Valg af Deltagerrepræsentant til bestyrelsen

Roskilde Specialhøjskole er medlem af LEV og er en daghøjskole, som tilbyder kvalificeret undervisning for voksne udviklingshæmmede og andre med generelle indlæringsvanskeligheder.

Se yderligere information om specialhøjskolens mange kurser ved at besøge skolens nye hjemmeside:

rofspecial.dkwww.rofspecial.dk

NB! Der tages forbehold for trykfejl på hjemmesiden!

Force majeure!

dof